Ölümle Oyun

Ölümle Oyun

Ölümle Oyun, "bilinç akışı" yöntemiyle yazılmış kurgusal bir romandır.

Ancak yazara göre bu kitap, yazarın bizzat icat ettiği ve daha önce bu kadar genel bir üslupta basılmamış bir "Özyinelemeli Yol" ile yazılmıştır.

Bu romanda zaman, geçmiş ile bugün arasında sürekli uçmaktadır. Bu hikayenin perspektifi, birinden diğerine hareket eden birinci şahıs bakış açısından. Roman, komada bir anestezistin başına gelen olaylarla ilgilidir. Ana karakter, normal hayatına geri döner ancak anestezi sırasında tanıştığı kişilerin gerçek olduğunu keşfeder. "Eşzamansızlıkta" bazı ortak deneyimler yaşadılar. Hekimin merakı, ana karakteri korkutan bazı heyecanlara neden olur. Hikaye sırasında ana karakter değişmiş ve bundan sonra koma halinde resmedilen başka bir atmosferde hikaye devam etmektedir. Bu bölüm, okuyucunun zihnini derinden etkileyen felsefi konuları sormakta ve karakteri de beraberinde götürmektedir. Bölümler kısa ve ilk bakışta birbirleriyle tamamen ilişkili değildir. Ancak bir süre sonra okuyucu derin ilişkiyi ve hikayenin ana akımını anlar.