جهش بعدی

300,000ریال
کد محصول RC1214866228

جهش بعدی یک کتاب غیر داستانی در‌ مورد آینده‌ی انتخاب جفت با نگاهی به تاریخ‌ دور و نزدیک بشر است. این کتاب پیش بینی‌هایی بر مبنای مطالعات علمی و آماری ارائه می‌کند که می‌تواند نگاه جدیدی به خواننده در‌ مورد‌ گذشته، حال و آینده‌ی این مطاب ارائه کند. رویکرد این کتاب بر اساس هوش مصنوعی و نحوه‌ی تاثیر آن بر زندگی بشر بوده و تحلیل‌های ارائه شده نتیجه‌ی مطالعه، تحقیق و تفکر و در نتیجه ارائه‌‌ی پیش بینی است.

×
×