در حال انجام

Vim (ویم اپ)

اجاره زمین‌های‌ بازی به‌صورت آنلاین، پیدا کردن همبازی برای بازی‌های تیمی یا دو نفره‌ و همچنین پیوستن و عضو شدن در بازی‌هایی که بین تیم‌ها و افراد مختلف اتفاق می‌افتد از جمله پتانسیل‌هایی بوده که همواره بستری آنلاین برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است. اپلیکیشن ویم با شناسایی ظرفیت‌های موجود در این زمینه و همچنین رفع خلاهای موجود و راحتر کردن انجام این پروسه‌ها، هم‌اکنون در حال اجرا و پیاده‌سازی توسط تیم ما در کشور ترکیه می‌باشد.

در حال انجام

Meditation (مدیتیشن اپ)

داشتن ذهنی آرام، رسیدن به آگاهی و یافتن راهي عملي و بی خطر براي تحقق یافتن آرامش در لابه‌لای این زندگی پر مشغله، چیزی است که همگی به نوعی در جستجوی آن هستیم. با توجه به نیاز مبرم هر انسان به آرامش، نبود نمونه اپلیکیشن ایرانی مناسب برای مدیتیشن و مشاهده خلا موجود در این حوزه ما تصمیم گرفتیم اپلیکیشن دارما را با استفاده از مرجع‌های معتبر جهانی و بررسی نمونه‌های موفق موجود در دنیا با بهترین تکنیک‌ها طراحی کنیم و دریچه‌هایی ازین تکنیک اثر بخش "مدیتیشن" رو به روی شما باز کنیم.