در صورت نیاز به پی گیری سفارشات خود با شماره زیر تماس بگیرید:

شماره تماس:22911323-021

Twitter: https://mobile.twitter.com/delshadme

Instagramhttps://www.instagram.com/alidelshadtehrani

LinkdInhttps://www.linkedin.com/in/alidelshadtehrani

فرم تماس

در صورت نیاز می توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

پیام شما با موفقیت ارسال گردید.
ارسال پیام شما ناموفق بوده است، مجددا تلاش کنید.