انتخاب مدیر برای واحد های سازمان

برای استخدام مدیر از کجا شروع کنیم ؟

در این مقاله بنده دو دیدگاه متفاوت برای انتخاب مدیر را بررسی می نمایم

 • انتخاب مدیر از بین پرسنل سازمان
 • استخدام یک مدیر جدید از خارج

اینکه کدام روش بهتر است یک فرمول تعیین شده نداشته و کاملا به شرایط سازمان بستگی دارد ، به طور کلی در صورت وجود افراد شایسته در سازمان بر اساس تخقیقات صورت گرفته و نتایج حاصله انتخاب یک فرد از بین پرسنل شرکت بسیار موثرتر خواهد بود .

 هر یک از روش های فوق مزایا و معایب خاص خودش را دارد که می‌توان به تفصیل به آن پرداخت .

برای انتخاب افراد شایسته از داخل سازمان پیش از هر چیز باید یک لیست از شایستگی های مورد نیاز تهیه نماییم و این افراد را در شرایط مختلف محک بزنیم ، بسیاری از افراد شایسته نیاز به پرورش دارند و این بدان معنی است که در صورتی که شخصی را برای مدیریت کاندید کردید می‌توانید وی را آموزش دهید و در کلاس ها ، همایش ها و دوره های مرتبط شرکت دهید .

در صورتی که به هر دلیل تصمیم بر این گرفتید که یک نفر از خارج از سازمان استخدام نمایید روند استخدام مدیر کمی متفاوت تر از یک کارمند عادی خواهد بود :

 • افراد را با لیست شایستگی ها محک بزنید
 • مصاحبه های چالشی تدارک ببینید و استخدام شونده را به چالش بکشید
 • سابقه کاری افراد را به دقت بررسی نمایید
 • حداقل 4 بار با اشکال مختلف و گروه های مختلف از مدیران داخل سازمان با وی مصاحبه کنید
 • کاندیدها را با هم روبرو کنید تا یکدیگر را به چالش بکشند ، مثلا یک جلسه متشکل از 3 کاندیدا تشکیل دهید و از ایشان سوالاتی بپرسید و نتیجه را ثبت کنید
 • دوره آزمایشی چند ماهه بگذارید تا نحوه عملکرد وی را در این دوره محک بزنید

22 July 2019 - 13:00
Tags
 • زندگی
 • مدیریت
 • برنامه

User Review

Total Score

No Comment Post yet

Submit Comment

Your Score